Bijdragen aan ons werk?

Bijdragen aan ons werk?

Donaties

Wil je het werk van Hemelsbreed (voorheen Leven in Schuytgraaf) steunen, maak dan een gift over op NL55 INGB 0006 3397 26 t.n.v. Stichting Leven in Schuytgraaf.

De stichting heeft een ANBI-status (meer info over de stichting). Giften zijn aftrekbaar.