De stille week: Taizé in Arnhem
  • Meikers 3, Arnhem

  • MFC de Salamander

De stille week: Taizé in Arnhem

Deze activiteit is helaas al geweest. Wel blijven we Taizé organiseren. Kijk bij onze activiteiten of ga direct naar de Taizé viering op 19 mei 2019.

Tijdens de veertigdagentijd is er elke avond Taizé in Arnhem. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij dit Taizé-gebed aanwezig te zijn, om mee te zingen en mee te bidden, ook wanneer je voor het eerst komt.

De week voor Pasen wordt ook wel de ‘stille week’ genoemd. Veel mensen staan deze week stil bij het lijden en sterven van Jezus en zien uit naar Pasen; naar het nieuwe leven.

Als Hemelsbreed zullen we vanaf zondag 14 april elke avond bij elkaar komen in de MFC de Salamander. De vrijwilligers van Taizé zullen een avondgebed voorbereiden met korte meditatieve liederen in verschillende talen. Hiermee nemen we de tijd om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus, bij het lijden wat we om ons heen zien of zelf ervaren, en zien we uit naar Pasen; naar wat nieuw leven in ons leven kan betekenen.

Hoe ziet een Taizé-gebed eruit? Tijdens het Taizé-gebed worden korte liederen afgewisseld met stilte en lezing uit de Bijbel. De gebeden van Taizé zijn rustgevend, eenvoudig en meditatief. Korte en prachtige melodieën worden in verschillende talen gezongen, en meditatief herhaald. Het zingt gemakkelijk mee, en de herhaling zorgt dat je de liederen echt tot je kan nemen. Tijdens het gebed wordt er voorgelezen uit de Bijbel, zijn er voorbedes, en wordt er ruim de tijd genomen om met elkaar stil te zijn.

De Taizégebeden duren ongeveer 45 minuten en worden gehouden van 19.00 uur-19.45 uur.

  • Zondag 14 april – woensdag 17 april > MFC de Salamander (Meikers 3, Arnhem)
  • Donderdag 18 april > Waalse kerk ( Gasthuisstraat 1, Arnhem)
  • Vrijdag 19 en zaterdag 20 april > MFC de Salamander (Meikers 3, Arnhem)
Taizé gebed Hemelsbreed

Waarom Taizé in Arnhem?

In de stad Arnhem wonen veel jongeren en studenten die genieten van de welvaart in ons land en de kansen die er zijn. Tegelijkertijd is er onder jongeren veel sprake van eenzaamheid en andere problematiek. Onderzoek laat zien dat 43% van de jongeren in Nederland zich vaak eenzaam voelt. Dit grijpt ons aan, en heeft onze aandacht nodig.

In de veertigdagentijd willen we daarom samen als kerken in Arnhem bidden voor jongeren die eenzaam zijn, voor jongeren die geen echte vrienden hebben, voor jongeren die het leven niet zien zitten omdat ze zo eenzaam zijn. De veertigdagentijd is een tijd om stil te staan bij het leven en het lijden, dit jaar staan we stil bij het leven en lijden van deze jongeren. We geloven dat bidden leidt tot actie, en dat dit bidden echt effect heeft op onze stad. Wij bidden voor deze jongeren.

De Arnhemse kerken hebben gezamenlijk hun komst geregeld en zullen hen in deze periode welkom heten in de avondgebeden die rouleren over de diverse kerkgebouwen. Ook zullen de jongeren zich inzetten in allerlei soorten vrijwilligerswerk en zijn zij beschikbaar om over hun leven in Taizé te vertellen.

Taizé in Arnhem is een initiatief van: Hemelsbreed, de RKK, de PKN, de Kruiskerk, de Koepelkerk, Stadsklooster Arnhem, Baptistengemeente Arnhem-centrum, Dorpskerk Schaarsbergen, Raad van Kerken Arnhem, Leger des Heils en Youth for Christ.

Over de Taizé gebeden zijn ook verschillende blogs geschreven. Klik hier voor de laatste blog of kijk in het nieuws overzicht.

Taizé gebed Hemelsbreed
Volgende
MeetUP: groei!