Adembenemend, ontroerend dichtbij…

Adembenemend, ontroerend dichtbij…

De woorden uit het lied ‘Ik zal er zijn’ raakte mij (Willem) afgelopen zondag. Het sloot zo goed aan bij hoe ik Gods aanwezigheid mocht ervaren. Adembenemend mooi, maar het kan je de adem ook helemaal ontnemen. Gods aanwezigheid is een hele serieuze zaak die we met diep ontzag en respect horen te behandelen.

In Exodus 33 lezen we twee keer dat Gods aanwezigheid mensen kan doden. Dit laat volgens mij iets zien van Zijn immense grootheid en blijkbaar is Hij zoveel groter dat wij mensen dat soms niet aankunnen. Het is schokkend dat Gods aanwezigheid dodelijk kan zijn voor mensen en daarom zou ik graag kort benoemen dat God een heilig God is. Heilig betekent: apart gezet of volstrekt anders.

We kunnen dit ook toepassen op mensen. Paulus noemt de gelovigen meestal heiligen en daarmee bedoelt hij dat wij anders zijn en leven dan andere mensen. In het geval van God is Hij zo volstrekt anders, dat wij dit niet altijd aankunnen. Jezus leert ons dan ook te beginnen met: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.” Ja, God is onze Vader, maar Hij is niet zomaar een Vader. Hij is de Vader in de hemel en Hij is heilig. Hij is volstrekt anders.

Als we in Zijn aanwezigheid willen komen en God willen leren kennen als een vriend, horen we een God te benaderen met ontzag en respect in de wetenschap dat Hij totaal anders is dan wij. Psalm 25:14 zegt: “De Heer gaat als een vriend om met mensen die ontzag voor Hem hebben.” 

Onroerend dichtbij. Gods aanwezigheid mag ik ook vaak ervaren als iets ontroerends. Hoe kan het dat die grote God, zo dicht bij die kleine mensen wil zijn? Niet alleen het feit dat God in de aanwezigheid van mensen wil zijn ontroerd mij, maar ook de daadwerkelijke aanwezigheid van God heeft iets ontroerends. Ik mag ervaren dat hij mij beter kent dan ieder ander en daardoor kan hij me raken zoals geen ander. Dit zorgt voor verwondering, want er is Iemand die mij helemaal kent en begrijpt.

Doordat Hij me helemaal kent, kan Hij mij ook de beste inzichten geven. Hij is in Zijn liefde zo met mij bezig dat Hij precies op de juiste momenten de juiste woorden kan laten doordringen. In dit geval was ‘verlangen naar Zijn aanwezigheid’ de nieuwe tip van God. Dit mocht de focus van mijn gebedsleven worden en onze relatie had hierdoor een nieuwe dimensie gekregen. Ik leer hiervan dat Hij ons de juiste inzichten geeft, zodat we onze relatie elke keer weer een stukje kunnen verdiepen. God wil het dus ook! God wil een relatie met ons en Hij wil ook dat die relatie steeds beter wordt. De heilige, volstrekt andere, God heeft dit ook laten zien door Zijn menswording. Hiermee heeft Hij zich verbonden aan ons waardoor wij nu met vrijmoedigheid mogen naderen tot Zijn troon (Hebreeën 4:10).

Voel je de spanning tussen de heilige God en de vrijmoedigheid waarmee we naar Hem toe mogen gaan? De schrijver van Hebreeën benadrukt deze spanning door te zeggen dat we met vrijmoedigheid dichtbij Gods troon mogen komen. Laat niks je weerhouden om naar Hem te gaan in het besef dat Hij de Heilige is Die zit op de troon.

Willem