MeetUPx: Micha zondag
  • De Park 10, Elst

  • Ecovrede gaard in Park Lingezegen

MeetUPx: Micha zondag

Op zondag, om de week zijn er meetings in ‘De Salamander’.

Elke acht weken is er de MeetUPx. De MeetUPx is altijd Xtra speciaal en Xperimental! De vorm staat niet vast en is dus altijd een verrassing. Spellen, naar buiten, workshops, teambuilding, het kan allemaal. In de creatieve vorm verwerken we iets van geloof waar je dan mee bezig kan. Bijvoorbeeld wat het is om te vertrouwen, los te laten of een droom te volgen. De kinderen hebben op deze zondag geen apart programma, we zijn gezellig allemaal met elkaar!

Deze MeetUPx steken we met elkaar de handen uit de mouwen. Het is namelijk Micha zondag. Micha was een profeet in de Bijbel die oproep om rechtvaardig te zijn. Rechtvaardig naar elkaar, maar ook naar de natuur. Recht doen aan de natuur betekent om goed en verantwoord met de natuur om te gaan. Deze zondag gaan we dat doen door onze handen uit de mouwen te steken in het voedselbos, de ‘Ecovrede gaard’.

In Park Lingezegen ligt de Ecovrede gaard. Dit is een multifunctioneel voedselbos. Er is een boomgaard, een poel (met warmte gebied) en een project- en experimenteergebied. In een voedselbos wordt het natuurlijk ecosysteem van een bos nagebootst om zo voedsel te verbouwen. De verschillende eetbare planten, struiken en bomen zijn zo geplant dat ze optimaal gebruik maken van de zon, water en elkaars eigenschappen. Bovendien wordt de oogst van het voedselbos weggeven aan mensen die onder de armoedegrens leven.

Op deze zondag leren en ontdekken we alles over het voedselbos en wat dat te maken heeft met Micha en de ecologische rechtvaardigheid. Daarnaast gaan we aan de slag met het planten van boompjes, compost maken en verspreiden, kippenhok en insectenhotel versterken en mooier maken, bankjes plaatsen en een zitkuil graven bij het water. Dit alles doen we om bij te dragen aan een rechtvaardige wereld voor natuur en mens, precies waar Micha het over had!

Micha Zondag is een dag waarop duizenden kerken wereldwijd stil staan bij sociale en ecologische gerechtigheid. Deze dag wordt wereldwijd gehouden op de zondag die het dichtste bij Wereldarmoededag is op 17 oktober, dit jaar dus op 20 oktober. De Micha Zondagen draaien niet zozeer om de profeet Micha, maar vooral om het thema gerechtigheid. Er wordt ieder jaar een actueel thema gekozen. Dit jaar is het thema ‘de regenboog: hoop voor mens én dier!’. Kijk op www.michanederland.nl voor meer informatie.

We starten om 11u bij de Ecovrede gaard. Je kunt de auto gemakkelijk parkeren in de parkeervakken voor Landerij de Park. Gebruik de eerste parkeervakken, loop dan een stukje terug tot waar er aan twee kanten van de weg water is. Neem dan het enigszins verharde pad naar rechts (tussen de zanderige akker en het water). Je ziet de tuin dan vanzelf. Als je met de fiets komt, kan je je fiets gewoon bij de tuin neerzetten.

Rond 13u ronden we weer af. We zorgen zelf voor de koffie/thee. Dus neem een kannetje en wat bekertjes mee.

Volgende
Connectgroepen