MeetUP: de wereld in verandering #2
  • Marasingel 19, 6846 DX Arnhem

  • De Buitenplaats

MeetUP: de wereld in verandering #2

De MeetUP gaat het over het lijntje met boven, vandaar ‘UP’. Een MeetUP is een viering waarin we luisteren naar verhalen uit de Bijbel, geloofservaringen delen, zingen/muziek luisteren en samen in gesprek gaan. Regelmatig vieren we samen ook het Avondmaal, dat is altijd bijzonder om te doen!

Een wereld in verandering

Dit kwartaal staan we bij Hemelsbreed stil bij ‘een wereld in verandering’. De wereld is in verandering. Denk aan grote zaken als klimaat, onverschilligheid en individualisme, een pandemie. 

Dat leidt tot nieuwe inzichten, vraagt antwoorden op nieuwe vragen, maar leidt soms ook tot verwijdering tussen mensen. Het vraagt om reflectie. Welke rol speelt het volgen van Jezus daarin, wat is de betekenis van Hemelsbreed in deze tijd, welke rol speel jij? We zoomen in op hoe de Bijbel spreekt over omgaan met verschillen en onzekerheid, ruimte vinden om elkaar te zien in de liefde van God.

Deze zondag duiken we de Bijbel in en zal Evert ingaan op de verschillen tussen Joden en heidenen. De culturen en opvattingen van Joden en heidenen lagen soms mijlenver uit elkaar en botsten regelmatig. Hoe gingen de eerste kerken om met die verschillen? Wat betekent om vanuit Gods liefde verbonden te zijn als je het niet met elkaar eens bent?

Aanvang: 10:30 uur

We zien je graag!

COVID-19 maatregelen:

  • Blijf thuis wanneer je gezondheidsklachten hebt die wijzen op corona
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • Draag een mondkapje wanneer je loopt
Volgende
Broodnodig