Broodnodig
  • Huissen

  • Huissen

Broodnodig

Verdiep je in de Bijbel

De Bijbel. Een boek dat al duizenden jaren mensen over de hele wereld inspireert. Het is een boek over mensen die met God leefden, op God vertrouwden, met God worstelden en zich door hem lieten leiden. Het is een fascinerend boek met ongekende diepgang, een boek dat veel vragen oproept en een boek die voor veel mensen de bron is van hun geloofsleven.

Tijdens de broodnodig-avonden verdiepen we ons in de achtergronden en de betekenis van de teksten en verhalen uit de Bijbel, en passen dit toe op ons eigen leven. We noemen dit broodnodig omdat we geloven dat we de woorden van God nodig hebben voor ons leven. Jezus zei zelf: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” (Matteüs 4:4)

Wil je meer weten over de Bijbel en wil je samen zoeken naar hoe je Bijbelse principes kan toepassen in je eigen leven? Geef je op voor de broodnodig-avonden.

Wanneer? Woensdagavond van 19:30 – 22:00

  • 2 februari (introductie)
  • 16 februari
  • 2 maart
  • 16 maart
  • 30 maart
  • 20 april
  • 4 mei

Waar? Thuis bij Pieter in Huissen

Geef je op via info@hemelsbreed.info