“In september hoop ik dit weer te kunnen beleven” Gerard Kok over de eerste ‘Spiritual Vocals’

“In september hoop ik dit weer te kunnen beleven” Gerard Kok over de eerste ‘Spiritual Vocals’

Zondag 1 juli, ’s avonds om acht uur. Als we de kerk binnenlopen, lijkt de ruimte opener en tegelijk intiemer dan bij een gewone zondagsviering. Rondom de lege ruimte, op de stoelen, staan glaasjes met een brandend waxinelichtje erin, op de grond – voorbij het midden – ligt een aantal blauwe stoffen tegels, op sommige ervan staat een meditatiebankje, tussendoor liggen de bekende zangbundels van Taizé. Voor de lezenaar staat de Christus-icoon centraal en daaromheen branden allerlei kaarsen. Links daarvan zie ik twee dames in kleermakerszit, de een met fluit, de ander met citer.

Op het blad met de muziek en teksten van de avond die ik achteruit de kerk meenam, lees ik: Welkom in de Lucaskerk. Zoek een plekje en maak het jezelf gemakkelijk. Deze avond begint in stilte en zal zonder aankondiging beginnen. Ga dus lekker zitten, laat het over je heen komen, en zing mee als je de liederen kent.

Ondertussen spelen de musici meditatieve muziek en komen van her en der mensen die op de stoelen rond de lege ruimte plaatsnemen of een plekje zoeken op een meditatiematje.

Wat een verademing; de ruimte van de Lucas blijkt ook voor zo’n meditatieve avond bijzonder geschikt. Het tokkelende snarenspel en de inspirerende stem van Danielle Roelofsen in combinatie met het prachtige fluitspel van haar collega ondersteunen de aanwezigen in hun meditatieve samenzang.

Deze Taizé-avond is geïnitieerd door Hemelsbreed. Op hun website staat: Hemelsbreed – voor verbinding met jezelf, de ander en ‘de hemel’. Hemelsbreed is een eigentijdse kerk in Arnhem. Wanneer je hemelsbreed kijkt, vallen obstakels weg. Hier ben je welkom om nieuwe verbindingen te leggen, breed te kijken, elkaar te ontmoeten. Van jong tot oud. En om met elkaar de breedte van de hemel te ontdekken. We zijn een open community waar je persoonlijk groeit en waar je plezier hebt. Zo werken we mee aan de bloei van de stad. We hopen je binnenkort te ontmoeten.

Blij dat ik de gelegenheid waarnam om deel te nemen aan deze open gemeenschap, waarin ik in ieder geval deze avond persoonlijk kon groeien en plezier heb ervaren. In september hoop ik dit weer te kunnen beleven: Taizé in de Lucas.

Gerard Kok