Is de bijbel waar?

Is de bijbel waar?

De Bijbel is een eeuwenoud boek dat nog steeds door heel veel mensen wereldwijd gelezen wordt. In onze Nederlandse taal komen veel uitspraken en gezegden letterlijk uit de Bijbel; denk maar aan ‘wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’ (Spreuken 26:27) en ‘waar het hart vol van is, loopt de mond van over’ (Matteüs 12:34). Maar is de Bijbel waar? Is het een betrouwbaar boek?

Verschillende genres in de Bijbel 

De Bijbel is niet één boek, maar een verzameling van 66 boeken (of delen). Deze boeken zijn door zo’n 40 personen geschreven in een tijdsperiode van ongeveer 1500 jaar. De schrijvers waren zeer verschillende mensen die dus ook in verschillende tijden leefden; het waren profeten, koningen, vissers, tentenmakers, etc. De meeste boeken staan op chronologische volgorde, maar niet allemaal, sommige zijn op soort bij elkaar gezet.

Is de Bijbel waar? Dat hangt grotendeels samen met de verschillende genres in de Bijbel. Wanneer je de hele Bijbel enkel als geschiedenisboek ziet, dan zijn sommige delen inderdaad moeilijk te bevatten. De Bijbel bestaat echter uit verschillende genres; geschiedenisverhalen over bijvoorbeeld het volk Israël, poezië zoals de bekende psalmen, wijsheidsliteratuur met praktische tips en ook brieven die bewaard zijn gebleven. 

Is de bijbel waar

Dilemma’s 

Soms ontstaan er dilemma’s en verschillen mensen van mening of een tekst letterlijk bedoeld is, of figuurlijk uitgelegd moet worden. Een goed voorbeeld hiervan is het scheppingsverhaal. Heeft God letterlijk in zes dagen de wereld gemaakt, of is dit een poëtisch verhaal dat vooral iets wil zeggen over God als het begin van alles?

Het bezig zijn met dergelijke dilemma’s en vragen over de Bijbel kunnen helpen om een beter begrip te krijgen van de Bijbel en vooral wat dit kan betekenen voor je leven. Heel veel mensen wereldwijd lezen de Bijbel, vaak niet om er veel slimmer van te worden, maar omdat zij zich herkennen in de verhalen en geraakt worden door de boodschap. 

Betekenis van de Bijbel

Bij Hemelsbreed zoeken wij samen naar de betekenis van de Bijbel voor ons leven. Waar raakt het ons, en waarin herkennen wij onszelf? Tegelijkertijd gaan wij de moeilijke en soms meer rationele vragen niet uit de weg. Vragen moeten gesteld worden, alleen een open en eerlijk gesprek kan vruchtbaar zijn. Wil je samen met ons optrekken en samen zoeken naar wat de bijbel voor jou betekent? Je bent van harte welkom om één van onze meet-ups of andere activiteiten te bezoeken, of contact met ons op te nemen.