Wat is gebed?

Wat is gebed?

Wat is gebed? En wat is de zin daarvan? Gaat het over het informeren van God over de behoeftes en wensen die je hebt? Betekent het dat we het lijden van deze wereld naar God versturen met het opschrift: ‘God, zorg er maar voor!’. Niet helemaal. Maar wat is het dan wel? Wat is gebed?

Verlangen

In de diepte van ons menselijk bestaan is er een verlangen naar meer. In gebed komt dit verlangen impliciet naar boven. Het verlangen naar een essentiële realiteit voor ons innerlijke leven. Zo beschrijft Frére Rogier het in het boek ‘prayer for each day’. In gebed ervaren mensen iets van God, de essentiële realiteit.

Wat is gebed?

Verschillende vormen

Er bestaan veel verschillende vormen van gebed. Zo kan je onderscheid maken tussen persoonlijk gebed met zelf gekozen woorden en een geschreven gebed. Een goed voorbeeld daarvan is het ‘Onze Vader’. Dit gebed leerde Jezus aan zijn leerlingen en staat opgeschreven in de Bijbel. 

Daarnaast kun je verschillende elementen van bidden onderscheiden. Zo kan je ergens voor danken wanneer je dankbaar bent, of voor iemand bidden die het moeilijk heeft. Ook kan je aanbidden. Wanneer je iemand aanbidt betekent dat, dat je iemand bewondert. In gebed kan je de bewondering voor het leven, voor God en voor alles wat er is uiten in aanbidding. Ook kan je door aanbidding de focus verleggen van jezelf naar buiten jezelf. Je hoeft dan niet langer je druk te maken om wie jij bent, maar je focus verleggen naar God die er altijd is en waar het altijd goed is. 

Werkt bidden?

Er bestaan veel verhalen over dat gebeden op bijzondere manier worden verhoord. Op de een of andere manier lijkt gebed een kracht te hebben die wij niet zomaar kunnen beredeneren of bewijzen. Door gebed zien wij iets van God die werkzaam is in deze wereld. 

Tegelijkertijd worden veel gebeden ook niet verhoord en lijkt bidden zinloos. Feit is dat voorbede geen tovermiddel is. God is geen automaat die betrouwbaar en foutloos bestellingen levert. Voorbede is eerder een dialoog. Het is een gesprek met God over het lijden van anderen. In dit gesprek, waarin afstand genomen wordt van eigen verlangens en ideeën, leer je om onderscheid te maken tussen wat je zelf kan veranderen en wat je niet kan veranderen. 

“Ik leer het lijden als iets van mijzelf te aanvaarden, waardoor ik er bij betrokken raak, en ik bid om de moed en de kracht om te helpen, het lijden niet uit de weg te gaan (…), mijn ogen er niet voor te sluiten. Ik leer echter ook wat ik niet kan veranderen werkelijk ‘los te laten’ en uit handen te geven – eerlijk en nederig mijn onmacht te erkennen.”

Gebed en meditatie

Gebed zou je ook kunnen zien als  een vorm van meditatie. In zowel gebed als meditatie gaat het er om dat gebeurtenissen in je leven worden tot een ervaring. Rondvliegende woordflarden veranderen in een betekenisvolle tekst. Je komt tot jezelf waarin je de gebeurtenissen in je leven tot een betekenisvol geheel maakt. In de dialoog van het gebed krijgt het leven betekenis.

Bij Hemelsbreed gebruiken we verschillende vormen van gebed en soms ook meditatie. Regelmatig wordt er ook samen gebeden, of is er de mogelijkheid om voor je te laten bidden. Je hoeft hier natuurlijk niet per se aan mee te doen, je bent altijd vrij om het voor jezelf te ontdekken. Wil je meer weten over gebedKom dan naar een van onze meet-ups of cursussen of neem contact met ons op.