Wat is spiritualiteit?

Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit gaat over alles wat met de geest en de innerlijke weg te maken heeft. Voor sommigen klinkt dit al snel zweverig, en zij vragen zich misschien wel terecht af of je als rationeel ingesteld mens ook spiritueel kan zijn. Is spiritualiteit of geloof niet al snel een vlucht uit de realiteit? Monniken laten zien hoe realiteit en zelfkennis juist zeer sterk verbonden zijn aan spiritualiteit.

Zelfkennis en spiritualiteit

Monniken zijn van oudsher bezig met de vraag: wat is spiritualiteit? Spiritualiteit was hun core-business. Het vroege monnikendom (4de eeuw) legde vooral accent op de verbinding tussen menselijke en spirituele volwassenheid. In die tijd verliep de weg naar God via een eerlijke ontmoeting met jezelf. Zonder zelfkennis bestaat er geen bewustzijn van God. Immers, dan zouden wij uitsluitend onze eigen wensen op God projecteren. Maar dan zouden we de ware God nooit ontmoeten. 

Spiritueel zijn zonder te geloven in God?

Spiritualiteit wordt vaak nog wel eens los gekoppeld van het geloof in God. In de tijd van het vroege monnikendom was dit niet aan de orde. Maar wat wel interessant is dat zij geloven in God niet als iets dogmatisch zien, maar dat het bij hen gaat om de ontmoeting met God.

Het proces van volwassenwording verliep in het monnikendom via de weg van een steeds intenser wordende ontmoeting met God en van een steeds intenser worden ontmoeting met jezelf. Hoe meer je God ontmoet, des te meer word je ook met jezelf geconfronteerd. En omgekeerd: hoe meer jij jezelf leert kennen, des te meer voel jij dat er in jou een diep verlangen naar God is dat vervuld wil worden.  Bron: Anselm Grün,Het kleine boek van het geloven, Kampen: Ten Have, 2009.

Spiritualiteit in de natuur en muziek

Bij Hemelsbreed zijn wij samen op zoek naar wat spiritualiteit betekent. Voor de één kan dit zoals de monniken de ontmoeting met jezelf en God zijn. De ander ervaart spiritualiteit in de natuur, of in muziek. Juist de diversiteit in opvattingen en beleving van spiritualiteit zorgt voor inspiratie en verwondering! Wil je samen met ons optrekken en samen op zoek naar wat spiritualiteit betekent? Je bent van harte welkom om één van onze meet-ups of andere activiteiten te bezoeken, of contact met ons op te nemen.