De ruimte en de uitdaging van aandachtig leven

De ruimte en de uitdaging van aandachtig leven

De ruimte en de uitdaging van aandachtig leven

Hemelsbreed is een eigentijdse kerk, een open community van mensen van jong tot oud die met elkaar optrekken, het leven vieren, samen lol maken en elkaar tot steun zijn. Met elkaar ontdekken wat de breedte van de hemel is en wat geloven inhoudt. De focus ligt op aandachtig leven; aandacht voor God, aandacht voor de ander en aandacht voor jezelf. 

Aandacht hebben heeft alles te maken met je kunnen verwonderen. Wanneer iets vanzelfsprekend is, is het moeilijk om er werkelijk aandacht voor te hebben. Als iets dichtgetimmerd is, hoe kan je er dan aandacht voor hebben? Maar wanneer je je voor iets verwonderd, krijg je er vanzelf aandacht voor. Als ik met verwondering luister naar het verhaal van een vriend, dan luister ik met aandacht. 

Maar verwonderen gaat niet vanzelf; wij zijn eerder geneigd om dingen in te kaderen en als bekend te bestempelen. Ik weet al wat die vriend van mij gaat vertellen, ik weet al hoe ik daarover denk, ik weet al hoe het zit. Dat is een houding waarin weinig ruimte is. Om je te kunnen verwonderen is ruimte nodig. De kunst is om de ruimte te zoeken: om niet in te kaderen of het als vanzelfsprekend te zien maar om een open houding aan te nemen, de ruimte te zoeken en je te verwonderen. Alleen zo kan ik aandacht hebben voor de ander.

Die ruimte bij de ander, kan je ook zoeken bij God en bij jezelf. Net zoals wij de ander kunnen inkaderen zo kunnen wij ook God in kaderen. Door precies te weten wie God is, is er geen ruimte voor God. Door een vastomlijnd beeld te maken, zoals het gouden kalf in de Bijbel, is er geen ruimte voor God. Op die manier kan je je niet verwonderen over wie God is. Terwijl verwonderen juist zo kan helpen bij het aandacht hebben voor God in je leven. 

In het Bijbelboek Exodus hoofdstuk 32 staat het verhaal van het gouden kalf. Het volk Israël is bevrijd uit het land Egypte en trekt door de woestijn naar het huidige Israël. In die woestijn wil het volk een beeld maken van de God die hen uit Egypte heeft bevrijd. Ze verzamelen hun gouden sieraden en smelten dit om tot een gouden kalf. Dit kalf aanbidden zij als hun God. De Bijbel beschrijft vervolgens de afkeuring van God voor het maken van dit beeld. 

Misschien wel de meest voorkomende vorm is dat we de ruimte voor onszelf klein maken of klein houden. Negatieve gedachten over jezelf, het moeten voldoen aan hoge eisen van jezelf, of dingen doen omdat je dan in de ogen van anderen goed ben. We kennen deze struggles allemaal en maken onze eigen ruimte klein. Ook daarin mogen we de ruimte zoeken. Hierin mogen we ontdekken wat het is om een geliefd kind van God te zijn en om vanuit deze basis in het leven te staan. Hier mogen wij aandacht hebben voor onszelf

Bij Hemelsbreed ontdekken we samen wat de breedte van de hemel is. Dit doen we vanuit de basis van Gods liefde, liefde die ruimte geeft. Afgelopen jaren hebben we ontdekt wat het is om vanuit deze basis onbevangen te leven. Om je angsten, zorgen en verantwoordelijkheden te kennen, niet de overhand te geven maar onbevangen op weg te gaan. Vanuit de basis van Gods liefde en het onbevangen leven bouwen we nu verder met aandachtig leven. Aandacht voor God, de ander en jezelf.

Ga jij met ons de uitdaging van het aandachtig leven aan?