Financiën, hoe werkt dat bij Hemelsbreed? 

Financiën, hoe werkt dat bij Hemelsbreed? 

Financiën, hoe werkt dat bij Hemelsbreed? Ook op dit vlak is er afgelopen tijd het nodige gebeurd. Tijd om u daarover bij te praten in een paar handige vragen en antwoorden.

Hoe zit dat met de naamswijziging van Leven in Schuytgraaf naar Hemels breed. Wat betekent dit voor de financiën?

Hemelsbreed valt formeel en financieel onder de Stichting Leven in Schuytgraaf. Dat is ook de reden dat onze donateursgroep nog steeds “Vrienden van Leven in Schuytgraaf” heet. Ook ons bankrekening staat op naam van de stichting Leven in Schuytgraaf. Kortom de naamswijziging heeft geen effect op hoe we financieel functioneren.

Welke inkomstenbronnen zijn er de afgelopen jaren geweest?

Hemelsbreed heeft inkomsten uit:

  • Bijdragen van de deelnemers van Hemelsbreed

De vaste groep deelnemers geeft op vrijwillige basis een vast bedrag per maand of een jaarlijks een eenmalige gift.

  • Bijdragen uit activiteiten van Hemelsbreed

De meeste activiteiten van Hemelsbreed zijn vrij toegangelijk voor iedereen. Sommige activiteiten zijn betaalde activiteiten, dan betalen bezoekers deze activiteit.

  • Donateursgroep:

“Vrienden van Leven in Schuytgraaf” is de vaste donateursgroep die is opgericht bij de start van Leven in Schuytgraaf. Wij zijn bijzonder blij met de bijdragen die deze donateurs ons de afgelopen jaren hebben gegund. Wij gebruiken deze bijdragen vooral voor het organiseren van onze “kerk-gerelateerde” activiteiten. Deze donaties zijn erg belangrijk voor ons.

  • Fondsen

Drie fondsen hebben onze (maatschappelijke en wijkgerichte) activiteiten erkend. Ze zagen daarin relevante ondersteuning voor de zwakkeren in de samenleving of voor de verbinding tussen kerk en samenleving. We zijn deze fondsen, Kansfonds, KNR en SIOC dan ook zeer erkentelijk voor het feit dat ze ons werk mogelijk hebben gemaakt. Deze fondsen stelden ons in staat om de materiële kosten van onze activiteiten te dekken. Denk daarbij aan de huur van locaties, benodigde materialen enzovoort. Zo konden we de drempel voor minder draagkrachtigen laag te houden.

  • Moederkerken

In de opstartfase van Leven in Schuytgraaf hebben de Koepelkerk en de Kruiskerk in Arnhem ons 5 jaar lang financieel gesteund met vaste bijdrage. Door deze steun zijn wij in staat gesteld om te werken aan de opbouw van de gemeenschap. Wij zijn deze twee moederkerken dan ook zeer dankbaar, niet alleen voor de steun die we tot 2 jaar terug hebben ontvangen maar ook de morele en geestelijk steun om dit project te starten.

Is er ook een vorm van financiële steun door Hemelsbreed?

We vinden het belangrijk mee leven met de ander, ook financieel als dat nodig is. We kijken dan per situatie wat er nodig is. Soms een eenmalige bijdrage, soms een lening. Dit financieren we uit bijdragen van de deelnemers van Hemelsbreed.

Wat is het financiële beleid voor de komende periode?

We proberen de kosten laag te houden door zo min mogelijk betaalde krachten in te zetten en gebruik te maken van goedkope locaties, maar uiteraard is er een ondergrens aan en moeten we de komende jaren ook in dat bedrag blijven voorzien, willen we de juiste (pastorale) ondersteuning kunnen bieden.  We doen daarbij zoveel mogelijk een beroep op de deelnemers, maar een kleine gemeenschap als Hemelsbreed kan feitelijk niet in haar onderhoud voorzien.

Op dit moment lopen deze subsidies ten einde. Dat maakt het een logisch moment om te bekijken hoe we de komende jaren financieel aanvliegen. We laten ons niet remmen in creactiviteit. We merken dat we toch nog afhankelijk zijn op de bijdragen van derden. We hopen uiteraard ook in de komende periode weer te kunnen rekenen op uw ondersteuning bijvoorbeeld als “Vriend van Stichting Leven in Schuytgraaf”. Uw steun is heel belangrijk voor ons!