MeetUP: Voorbeelden

MeetUP: Voorbeelden

Na een periode van online MeetUps mochten we op 16 mei elkaar weer fysiek ontmoeten in De Buitenplaats. De MeetUPs van Hemelsbreed gaan het over het lijntje met boven, vandaar ‘UP’. De MeetUP van afgelopen zondag ging over voorbeelden. Over een voorbeeld zijn en een voorbeeld nemen. Maar ook over ons grootste voorbeeld: Jezus.

In de meeting vertelde Jesse over een interview die hij onlangs heeft gedaan. Het is een interview met een vrouw met een indrukwekkend verhaal. Het is haar gelukt om een leven vol geweld tegen haar en haar kinderen te ontvluchten. Inmiddels staat ze op een mooie plek en is zij een stichting gestart om andere vrouwen in dezelfde situaties te kunnen helpen. Onderstaande quote Inspireerde Lisa om de MeetUp over het onderwerp voorbeelden te doen.

Welk verschil zou het hebben gemaakt in het leven van haar en haar kinderen als zij een familielid had, of iemand had ontmoet die de situatie ook was ontvlucht? Lisa vertelt dat zij op haar zestiende in een relatie ook met mishandeling te maken kreeg. Ze zag dit altijd als iets zwaks, en sprak er niet vaak over. Maar het interview van Jesse inspireerde haar om er anders naar te kijken. Nu ziet zij het als haar verantwoordelijkheid om het verhaal in ieder geval niet niet te vertellen. Want als er ook maar één iemand is die momenteel of in de toekomst in een soortgelijke situatie terecht komt, maar geholpen is met haar verhaal, heeft het waarde.

Als we naar de bijbel kijken zijn er natuurlijk ook veel mensen die elkaar tot voorbeeld zijn. We worden opgeroepen om Jezus als voorbeeld te volgen, en elkaar tot voorbeeld te zijn. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5:11.

In dit stuk worden we opgeroepen om waakzaam te zijn en God te volgen. Zodat we dan een voorbeeld voor elkaar kunnen zijn in gedrag als geloof. Vervolgens hebben we deze twee vragen in groepjes besproken:

Waarin denk jij dat jij een voorbeeld in bent?
Wat denkt de ander waarin jij een voorbeeld bent?

Als laatste keken we naar Jezus als ons voorbeeld. Er is een schaal ontwikkeld waarin de mate van interactiviteit tussen de doelgroep en het voorbeeld / rolmodel geplot kan worden.

In groepjes bespraken we in welke categorie Jezus als voorbeeld valt en of dat ook is wat je zou willen. Zo niet; hoe zou je dat kunnen veranderen. In de gesprekken kwamen mooie dingen naar voren. Zo vergeleek iemand Jezus met de vader van het gezin. Als iemand die samen met jou thuis is op dezelfde plek. Maar soms is hij dichtbij, in de woonkamer. En soms op de zolder. Maar als je hem nodig hebt hoef je hem maar te roepen, en hij is er om je te helpen. Wat een prachtig inzicht!

De volgende MeetUp is op 30 mei in De buitenplaats!