MeetUp 30 mei: als pinksteren en pasen op één dag vallen

MeetUp 30 mei: als pinksteren en pasen op één dag vallen

De MeetUPs van Hemelsbreed gaan het over het lijntje met boven, vandaar ‘UP’. Op 30 mei nam Evert de leiding in de MeetUp en nam hij ons mee in zijn visie op Jezus als grootheid.

Het kruis

Evert startte de meeting met de vraag ‘welke gedachten komen bij ons boven als we aan christenen denken?’. Er komen verschillende antwoorden uit de groep. Liefdevol, vriendelijk, vredelievend, wordt gereageerd. Evert gaat hierop door; “Als christenen proberen we vaak het licht, leven en vrijheid te brengen. We laten dat zien in ons gedrag en vertellen het misschien ook aan mensen om ons heen. Hoe komt het dat we als christenen licht, leven, vrijheid en vrede prediken als ons symbool een martelwerktuig is? Ik zie Jezus als idool, een artiest, een grootheid. Vandaag wil ik iets over Jezus uitleggen waarom ik hem als grootheid zie.”.

De doop

De doop van Jezus wordt gezien als startpunt in de richting van het kruis. Jezus vraagt of Johannes hem wil dopen, wat voor Johannes als ‘ verkeerd om’ voelt. In Matteüs 3 lezen we dat Johannes uit de woestijn komt. Hij draagt een ruige mantel en eet vanuit de natuur. Hij begint zijn preek met ‘houd op met zondigen, bekeer je, draai je om, verander je leven! – het koninkrijk van God komt eraan, het is vlakbij’.

Er zijn twee soorten reacties op zijn preek; zij die erkennen dat hun leven niet ‘op orde’ is en zij die niet erkennen dat hun leven een rommeltje is. We spraken met elkaar over hoe jij gereageerd zou hebben. En wat als je wist dat Jezus morgen terugkwam. Zou je dan dingen in je leven veranderen?  

Na de doop

Jezus begint zijn bediening pas ná de doop van de bekering. God spreekt meteen met een bemoedigend woord voor Jezus: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik mijn welbehagen heb.”  De Geest komt meteen om leiding te geven in de bediening van Jezus. Daarna is de verzoeking is de eerste stap richting het kruis

Als Jezus zich niet gevoegd had in deze hopeloze, schuldige, pijnlijke toestand, had Hij niet kunnen betalen voor die hopeloze, schuldige, pijnlijke toestand. —- Als Jezus zich vanuit zijn heiligheid niet had gevoegd in onze onheiligheid, had zijn offer aan het kruis geen zin.

Beter gezegd:

Doordat Jezus zich liet dopen bij Johannes en zich gevoegd heeft in de zonde van deze wereld, heeft Hij door de dood aan het kruis alles betaald. En is de gerechtigheid vervult. Dank u Jezus, dat u gekozen heeft om als een herder uw leven voor ons te geven. 

We eindigden met het vieren van het laatste avondmaal en met een gesprek:

– Zou het nodig kunnen zijn dat jij je ook moet bekeren om zo het koninkrijk van God dichterbij te laten komen?

– Hoe leidt de Geest mij daarbij?

Het was een fijne meeting met stof tot nadenken en bezinning! De volgende meetup staat gepland op 13 juni.