Spiritual Vocals en de behoefte aan mystiek

Spiritual Vocals en de behoefte aan mystiek

“Wat een verademing; de ruimte van de Lucas blijkt ook voor zo’n meditatieve avond bijzonder geschikt. Het tokkelende snarenspel en de inspirerende stem van Danielle Roelofsen in combinatie met het prachtige fluitspel van haar collega ondersteunen de aanwezigen in hun meditatieve samenzang.” (aldus een van de bezoekers).

In de samenleving is steeds meer behoefte aan de mystieke beleving. Stil worden in je eentje kan erg moeilijk zijn, een vast moment, een bijzondere setting en meditatieve muziek kunnen dan enorm helpen, juist ook voor mensen die niet per se iets met geloof of kerk hebben.

Vanuit dit idee initieren we vanuit Hemelsbreed speciale Taizé gebeden. Dit noemen we ‘Spiritual Vocals’ omdat de meditatieve liederen van Taizé hierin een belangrijk onderdeel vormen en we met deze naam een bredere groep mensen kunnen interesseren.

“Rondom de lege ruimte, op de stoelen, staan glaasjes met een brandend waxinelichtje erin, op de grond – voorbij het midden – ligt een aantal blauwe stoffen tegels, op sommige ervan staat een meditatiebankje, tussendoor liggen de bekende zangbundels van Taizé. Voor de lezenaar staat de Christus-icoon centraal en daaromheen branden allerlei kaarsen. Links daarvan zie ik twee dames in kleermakerszit, de een met fluit, de ander met citer.”

Voor deze avonden maken we gebruik van de Lucaskerk in Elden. De donkere en serene sfeer van deze kerk leent zich erg goed voor deze avonden, en het gebruik van kaarsen en wierrook zorgt dat alle zintuigen worden aangesproken.

Hemelsbreed staat voor verbinding met jezelf, de ander en ‘de hemel’. En op deze avonden hopen we van harte dat iedereen iets van de verbinding met de hemel ervaart en hierdoor geraakt wordt.