Ik en het opstandige monster Tiamat

Ik en het opstandige monster Tiamat

De oude Babyloniërs hadden een nogal opmerkelijk verhaal over hoe de mens ontstaan zou zijn: Er waren volgens de Babyloniërs veel goden. Deze goden werden echter bedreigd door het opstandige monster Tiamat. De jonge god Marduk weet echter dit monster te verslaan, en maakt vervolgens uit het bloed en de botten van dit monster de mens.

Marduk verslaat Tiamat

Een bijzonder verhaal dat vooral laat zien hoe de Babyloniërs dachten over wie wij ten diepste zijn. De mens is ten diepste een opstandig wezen. En vandaag de dag denken veel mensen er niet anders over. Wij moeten onszelf of elkaar onder controle houden want ten diepste zijn wij opstandige mensen; we kunnen elkaar niet vertrouwen.

Opmerkelijk is het grote contrast met het verhaal in Genesis, in het begin van de Bijbel. Daar gaat het over de mens die wordt geschapen als evenbeeld van God. Wij zijn het evenbeeld van liefde, van pure goedheid, van vrede, van het licht. Dat is wie wij ten diepste zijn.

Toen ik dat op mij in liet merken maakte dat iets in mij los. Als iedereen om mij heen ten diepste, soms goed verborgen, maar toch ten diepste liefde, goedheid en vrede zijn, dan zal ik ook zo met hen moeten omgaan.

Ik ben een optimist, maar tegelijkertijd heb ik altijd ergens een voorzichtigheid om mensen te vertrouwen. Ergens is dat natuurlijk logisch omdat mensen elkaar goed kunnen bedonderen, maar dat wantrouwen komt bij mij ook voort uit het feit dat ik anderen zie als het evenbeeld van het opstandige monster Tiamat.

Maar wanneer ik het verhaal uit Genesis tot mij door laat dringen ontstaat er een compleet nieuwe wereld: een wereld waarin we in de basis elkaar vertrouwen omdat we weten dat in de basis iedereen het goede is en het goede zoekt. Daar mag ik vanuit gaan. En natuurlijk ik moet soms voorzichtig zijn om te voorkomen dat ik bedonderd wordt, maar aan de basis van iemand anders hoef ik nooit te twijfelen. Want elk mens is gemaakt naar het beeld van God. Niemand uitgezonderd.

Pieter

Deze weken staan we stil bij wat het betekent om gemaakt te zijn naar het beeld van God. Denk en zoek mee naar wat dit ook voor jou betekent. Wees van harte welkom bij onze meetings.