MeetUP 12 mei: Jezus: Lord, Liar of Lunatic?

MeetUP 12 mei: Jezus: Lord, Liar of Lunatic?

Op de laatste zondag voor Pinksteren, was het mijn (Jesse) beurt om een verhaal te delen binnen het thema ‘wie is Jezus voor jou?’. Geïnspireerd door het boek “evidence that demands a verdict’,  tijdens het voorbereiden van de maandelijkse apologetiek avond, besloot ik stil te gaan staan bij de vraag of Jezus God claimde te zijn en het zogenoemde ‘Trilemma’ van C.S. Lewis.

De eerste vraag die bij mij opkwam bij het thema: ‘is het nodig om eerst überhaupt samen ‘een’ basis te hebben over wie Jezus is, voordat we kunnen bepalen wie hij voor ons als individueel is? En IS hij dan ook God, of ‘slechts’ de Messias en ‘de zoon van’?. En als we die eerste vraag willen beantwoorden, waar komen we dan uit. Jezus is zó veel, vraag het maar aan ChatGPT:

1. Zoon van God, 2. Verlosser, 3. Messias, 4. Profeet, 5. Timmerman, 6. Leraar, 7. Genezer, 8. Man, 9. Inwoner van Nazareth, 10. Geboren in Bethlehem, 11. Afstammeling van koning David, 12. Zoon van Jozef en Maria, 13. Opgroeide in een Joodse gemeenschap, 14. Onderdaan van het Romeinse Rijk, 15. Sprak waarschijnlijk Aramees, 16. Broer, 17. Leerling, 18. Reiziger, 19. Bezocht de tempel in Jeruzalem, 20. Bekend om zijn doop door Johannes de Doper in de Jordaanrivier, 21. Bekend om zijn laatste avondmaal met zijn discipelen, 22. Prediker, 23. Gastheer, 24. Vriend, 25. Bemiddelaar, 26. Sociale hervormer, 27. Martelaar, 28. Inspirator, 29. Wonderdoener, 30. Goede Herder, 31. Koning der Joden, 32. Belichaming van liefde, 33. Lam van God, 34. Heiland, 35. Voorbeeld van nederigheid, 36. Woord van God, 37. Offer voor zonden, 38. Verzoener, 39. Opstanding en het Leven, 40. Gids naar eeuwig leven.

En ik heb het algoritme niet gestopt omdat ie verzadigd was … 

Claimde Jezus God te zijn

Hoe dan ook, centrale vraag: was Jezus God? Dan is het eerst interessant om te kijken of hij het zelf claimde. Spoiler: hij zegt nergens in de bijbel letterlijk: ‘Ik ben God en je dient mij te volgen.’ Maar erop zinspelen dat hij God is doet hij volgend mij wel degelijk:

Johannes 10

[30] Ik en de Vader zijn Één.

Johannes 8

[58] Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.

– Ben ik is hier de letterlijke vertaling van YHWH, ‘Ik ben’, de naam van God in het Hebreeuws.

Johannes 14

[9] Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

[10] Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

[11] Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.

Trilemma

Wat volgde was een gesprek in groepjes; denk jij dat Jezus God is of ‘slechts’ de zoon van? En maakt het voor je uit of hij God is of niet?

Vervolgens gingen we in op het trilemma zelf. Als Jezus claimde God te zijn, zijn er dan niet maar 3 opties?

1.      Hij sprak niet de waarheid en wist dat; dan zou hij een leugenaar zijn, een hypocriet (‘spreek de waarheid’) en misschien wel demonisch bezeten (riep mensen op hem te volgen en al het andere los te laten). Hoe dan ook zou hij als dwaas gestorven zijn (Godslastering lag ten grondslag aan zijn kruisiging).

2.      Hij sprak niet de waarheid en wist dat niet; dan had hij grootheidswaan en was hij niet helemaal lekker.

è Dan de vraag of een leugenaar of een gek zoveel impact zou kunnen maken en zo’n moreel sterke en consistente boodschap zou kunnen nalaten.

3.      Hij sprak de waarheid en is dus God. Dan hebben we 2 keuzes, dat accepteren, of niet.

Dat accepteren associeerde ik direct met erkennen (plat: ja, hij is God) maar ook in volgen (autoriteit accepteren). Voor mijzelf betekent het idee dat hij daadwerkelijk God is niet alleen een verklaring voor zijn leer, maar ook de reden waarom hij zonder zonde kon zijn.

Het doet voor mij iets met de betrouwbaarheid van zijn woord (vertelt niet wat God hem gezegd heeft dat ie moet zeggen zoals de profeten, maar komt direct zelf met dat woord) en het zet bijvoorbeeld het laatste avondmaal in een ander perspectief (niet bloed en vlees van alleen een mens, maar van God zelf.)

 Het stelt me in staat hem de autoriteit te geven die hij verdient (iets waar ik over het algemeen moeite mee heb) en open te kunnen staan voor het idee dat hij mij kan geven wat ik nodig heb.

Als afsluiter hebben we stilgestaan bij onderstaande vragen en ook tijdens de lunch werd er nog uitgebreid over nagepraat. Voor mij is dat de indicatie dat een praatje geslaagd is en wat Hemelsbreed zo uniek maakt. Niet één iemand op het podium die vertelt hoe het zit, maar samen op zoek en onderzoeken.

Onze volgende MeetUP is op 2 juni om 10:30 bij Siza De Buitenplaats. Je bent van harte welkom!