MeetUp 8 mei: De kracht van gebed #1

MeetUp 8 mei: De kracht van gebed #1

Afgelopen zondag zijn we gestart met het centrale thema ‘De kracht van gebed’. In de komende vijf meetings leren we samen hoe je kunt bidden vanuit Gods krachten hoe verlangen, kwetsbaarheid en afhankelijkheid een plek kunnen krijgen in jouw gebed.
In deze eerste meeting over dit thema deelde Lisa wat gebed in je leven kan betekenen aan de hand van wat Jezus over bidden en gebedsverhoring deelt in de Bergrede.
Molukse kerk
Lisa groeide op met het idee dat je niet makkelijk dicht bij God kunt komen, ook niet door gebed. Ze ging als kind regelmatig mee naar de Molukse kerk, waar zowel gebed als de diensten in het Maleis waren. Een taal die ze zelf niet sprak.

Ondanks dat ze wel gelovig was, kon ze jaren later pas écht verdieping vinden in haar geloof- en gebedsleven. In de MeetUp deelde Lisa wat haar visie op gebed heeft veranderd. Het boek ‘De Uitnodiging’ was een grote eye-opener. God kent ons hart al, maar wil toch graag van ons horen. Hoe liefdevol is dat?
Gebed en gebedsverhoring
Tijdens de MeetUp lazen we samen Mattheüs 6: 5-8
5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.

6. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

7. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

8. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.


en Mattheüs 7: 7-12:

7. Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

8. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.

9. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt?

10. Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?

11. Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

12. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.


Hierin kunnen we ook lezen waarom God graag wil dat we bidden, ondanks dat hij al weet wat we nodig hebben. Namelijk zodat Hij ons goede dingen kan geven.

Tijdens de meeting hebben we kort stilgestaan bij de vraag ‘Wat betekent gebed voor jou?’. Met de uitnodiging om de komende twee weken de tijd te nemen om op deze vraag te reflecteren.

De volgende meeting over dit thema zal zijn op 22 mei om 10:15 uur bij Siza De Buitenplaats. Je bent van harte welkom!