MeetUP: op pad met Zijn liefde

MeetUP: op pad met Zijn liefde

MeetUP: op pad met Zijn liefde

Terugblik van Lisa op de MeetUP: Groei (10-03-2019)

Een paar weken geleden hebben we een vragenlijst ingevuld waaruit een ‘score’ op basis van de vijfvoudige bediening rolt. Deze bedieningen staan omschreven in Efeziërs 4: apostel, profeet, leraar, evangelist en herder. Zowel in de connectgroepen als tijdens de afgelopen twee MeetUPs hebben we gesproken over de rollen en de persoonlijke ontwikkeling van de verschillende bedieningen.

Afgelopen zondag was de derde MeetUp over deze bedieningen. Centraal stond de groei als gemeenschap en de groei als individu. Samen lazen we Lucas 10 1-24. Hierin stuurt Jezus voor het eerst leerlingen, anders dan zijn discipelen, de wereld in. De uitdaging die Jezus meegaf: ga met Zijn liefde op pad. De leerlingen gaf hij instructies. Wat moeten zij doen wanneer zij een huis binnengaan en welkom worden geheten, en wat moeten zij doen wanneer zij ergens niet welkom zijn. Daarnaast kregen ze ook een belofte: wat er ook gebeurt tijdens de reis: God is erbij. Hierin is een parallel te zien in onze ontwikkeling als individu.

Na het lezen van Lucas 10 stonden we stil bij de volgende vijf vragen:

  1. Vind je het spannend om met Jezus op te trekken
  2. Via Jezus komt ook in jouw leven een nieuwe en een oude wereld bij elkaar. Wat zie je gebeuren en wat wijst op Jezus’ nieuwe rijk van liefde en herstel? Wat is voor jou een juichmoment?
  3. Waar bid je voor, welk begin wil je zien in de wereld om jou heen?
  4. Welke eerste stap kun je zetten in die richting?
  5. Wat denk je dat God zegt hierover?

In stilte dachten we na over deze vragen. Daarna deelden we onze gedachten hierover met degenen naast ons. Het was mooi en goed om stil te staan bij de juichmoment(en) die we ervaren met Jezus. Daarnaast was het verhelderend om te beseffen dat juist die momenten zo mooi zijn om te delen met anderen: de liefde van God delen met anderen vanuit overvloed.

Vervolgens zoomden we in op welke verbindingen we eigenlijk allemaal hebben.  Als Hemelsbreed leggen we verbinding door samen te komen op bijvoorbeeld avonden over levensvragen en Tegenlicht Meetups. Als persoon hebben we verbindingen met anderen via bijvoorbeeld ons werk, sportclubs en andere sociale contacten. Allemaal verbindingen waarin we Zijn liefde kunnen en mogen delen. Heel mooi: God dwingt niet. God faciliteert en motiveert. Maar als het niet lukt mogen we altijd weer bij Hem komen.

Aan het einde van de MeetUP vierden we het Avondmaal en hebben we samen gebeden. Ter afsluiting hebben we samen geluncht. Het was een supermooie MeetUP waarin we veel inzichten hebben gekregen. De vijf vragen zijn een goede overdenking voor de komende week!